Náhradní plnění

Uplatnění náhradního plnění 

Povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) je nadále v platnosti s určitými úpravami. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.

Povinnost zaměstnavatele se plní:

  1. Zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru
  2. Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením
  3. Odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c)