Operační program zaměstnanost

Přidáno 21.5.2018

Společnost KORUS EU a.s. realizuje projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost "Zvyšování kvalifikace zaměstnanců KORUS EU a.s.", reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004817. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt je zaměřen především na vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností, obecné a specializované IT, ekonomické, účetní a daňové kurzy.

Logo OPZ barevné