Kreativní voucher

Společnost Korus a.s. využila výzvy č. 0393 – Kreativní vouchery v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Kreativní vouchery komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.